Nyheter

Kallelse ordinarie höstmöte 2023

 • 11 nov 2023

Datum & tid: Lördagen 18 november kl. 15.00
Plats: Klubbhuset i Kullaviks hamn. 


1.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2.    Frågan om mötets behöriga utlysande
3.    Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll
4.    Val av styrelsens ordförande för verksamhetsåret 2024
5.    Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
6.    Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter.
7.    Val av medlemmar till valberedningen.
8.    Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår.
9.    Övriga frågor
10.    Mötets avslutande.

Föreningens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.

Styrelsen
 
Frågor och anmälan om deltagande till mötet skall ställas styrelsen tillhanda senast 14/11.

Mejla frågor och anmälan till sekreterare@kkkk.se

Mötet utlyses i Klubbhuset (expeditionen), på klubbens hemsida samt via mejl till medlemmarna.

Seglarskolan för sommaren 2023 har öppnat för anmälningar!

 • 22 mar 2023

image: Seglarskolan för sommaren 2023 har öppnat för anmälningar!

Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb är i sommar på sin 106:e seglarskola sen 1917. Vi som ansvarar för seglarskolan är både stolta och väldigt glada över att vi får möjligheten driva seglarskolan vidare efter alla dessa år. Vi har alla möjliga kurser, för unga barn och upp till äldre som vill lära sig segla, samt även kurser på högre nivå för dem som har seglat innan, men vill få i gång seglingen igen. 

Vill du veta mer om vilka kurser som erbjuds hittar du information här: Seglarskola sommaren 2023

Direktlänk till anmälan via vår webbshop hittar du här: Anmälan seglarskola

Är ni intresserade av att testa på att segla, eller finjustera er segling så är ni varmt välkomna att mejla seglarskola@kkkk.se 

Syns i hamnen!

Carl White
, Lovisa Darin & Seglarskolegruppen

Kallelse ordinarie Årsmöte KKKK 2023

 • 16 mar 2023

Datum: 2023-03-30 Tid: 18:30 - 20:00
Plats: KKKK klubbhus

Agenda

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Frågan om mötes behöriga utlysande
 4. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
 5. Fastställa röstlängden
 6. Styrelsen verksamhetsberättelse 2022
 7. Styrelsens ekonomiska redovisning för 2022
 8. Revisionsberättelsen
 9. Frågan om styrelsen ansvarsfrihet
 10. Övriga frågor
  1. Övriga frågor som upptagit på föredragningslistan av styrelsen
  2. Övriga frågor som skriftligen anmälts till styrelsen senast en vecka före mötet. Dessa frågor skickas in till sekreterare@kkkk.se.
 11. Ordet är fritt
 12. Mötets avslutande

Deltagande anmäls till sekreterare@kkkk.se senast 2023-03-23.

Verksamhetsberättelse

/explorer/files/KKKK%20Verksamhetsber_ttelse%202022).docx

Mvh

Styrelsen

Kallelse allmänt möte 230202 Kullaviks kanot och kappseglingsklubb

 • 26 jan 2023

Datum & tid: torsdag 2 februari kl. 18.00
Plats: Klubbhuset i Kullaviks hamn. 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll
 4. Kompletterande inval i styrelsen verksamhetsåret 2023
 5. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter.
 6. Kompletterande inval av medlem till valberedningen.
 7. Övriga frågor
 8. Mötets avslutande.

Föreningens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.
Styrelsen

Eftersom KKKK för tillfället saknar några poster i organisationen så behöver vi kalla till ett allmänt möte för inval av dessa positioner så att klubben får en komplett organisation för 2023 år.

Frågor och anmälan om deltagande till mötet skall ställas styrelsen tillhanda senast 31/1 mötet. Mejla till sekreterare@kkkk.se
Mötet utlyses i Klubbhuset (expeditionen), på klubbens hemsida samt via mejl till medlemmarna.

Höstmöte 2022

 • 17 nov 2022

Föreningens medlemmar kallas härmed till KKKK höstmöte 2022! Datum & tid: Tisdagen 29 november kl.18.00 Plats: Klubbhuset i Kullaviks hamn.