Nyheter

Väderstationen uppgraderad

  • 31 maj 2012

Väderstationen har nu överförts till Kullaviks Hamns regi som kommer att fortlöpande ansvara för skötseln. I samband med detta har väderstationens vitala delar bytts ut och information kan hämtas till en Iphone.