Båtar

Båtar

Kullaviks KKK har ett antal båtar som används i klubbens verksamhet.

Vi har ribbåtar som används för tränare, instruktörer och coacher av träningsgrupperna och seglarskolan. Dessa används förstås också som funktionärsbåtar vid regattor. För att få framföra klubbens följebåtar måste man ha adekvat utbildning.

Enmans: Optimistjolle

Klubben har ett antal optimistjollar som används för seglarskolan och som också kan lånas/hyras med särskilda villkor till barn är nya eller vill prova på träning med våra gröna optimister.

Tvåmans: Feva

Det finns även fyra tvåmansjollar av typen RS Feva, som används av seglarskolan och av nytillkomna seglare i Feva-träningsgruppen.

Flermans: C55

Klubben har också några C55:or som används för utbildning, i seglarskolan samt för deltagande i nationella serier. Tyvärr har klubben i nuläget inte någon E-jolle eller Laser som man kan prova på i. 

Låna/hyra båt?

Vid deltagande i seglarskola kan man hyra optimist av klubben, så långt båtarna räcker. Detta bokar man i webshoppen, samtidigt som man bokar sin kurs. När man går seglarskoj, eller deltar i en Fevakurs eller C55-kurs i seglarskolans regi, ingår tillgång till båt automatiskt i kursen.

Om du har frågor om klubbens båtar kan du kontakta båtansvarig via batar@kkkk.se