Jolleplatser på hamnplan

Jolleplatser på hamnplan

 

Jolleplan: KKKK har ett område i anslutning till klubbhuset som används för uppställning av klubbens båtar och annat material.  Klubben har vattenplatser till sina följebåtar och två C55:or. I övrigt hyr klubben ett markområde av Kullaviks Hamn där jollar och i viss mån smärre trailerplacerade båtar kan placeras. 

Kullaviks Hamn har under vintern 2017-2018 genomfört en större ombyggnad som inbegriper området klubben tidigare arrenderat och avtalet är under omförhandling. För seglingssäsongen 2018 finns plats för jolleuppställning för aktiva i våra träningsgrupper. För ungdomsgrupperna är jolleplatsen inberäknad i träningsavgiften men för Laser Master är det valbart att köpa till då många väljer att inte ha sin jolle på klubben mellan eventen. Jolleplansavgift för Laser Master finns att köpa i Webshopen. 

Från och med 2018 återinförs klisterdekal för märkning av båt med rätt till jolleplats. Säsongen för vår varar från 1 mars till 30 juni och höst från 1 juli till 31 oktober. För de som avser vinterträning avtalas enskilt om plats på klubbens egen mark i mån av plats. Klisterdekal skickas med post till de som betalat sin träningsavgift eller jolleplansavgift.  

Det finns en liten möjlighet för medlemmar som inte deltar i en träningsgrupp att hyra jolleuppställningsplats. Kontakta sekreterare@kkkk.se om du är intresserad, så görs en avvägning avseende plats och båttyp. 

När avtalet med Hamnföreningen är klart planeras för utmärkta platser, i nuläget finns inte detta. Sortera jollarna efter båttyp och tänk på att inte blockera brandgata och genomfart för biltrafik som finns i anslutning till området. 

Som vanligt är vi tacksamma om de som inte seglar aktivt tar hem sina båtar för att ge plats åt våra många unga gäster i seglarskolan. 

Märk din jolle med väl synliga kontaktuppgifter, helst på kärran,  förutom dekalen som fästs på jollen.

All uppställning sker på egen risk och KKKK tar inget ansvar för stöld eller skada, du måste själv ha en adekvat försäkring för din jolle!