Optimist


Seglarskoj (5-8 år)

Seglingsskoj - för de allra yngsta
innebär att barnen under lekfulla former får bekanta sig med optimistsegling och vatten. Vi har lekar och aktiviteter på land och i vatten, som paddling med optimist (spaddling), och att se hur vinden och seglet fungerar först på land och sen i vatten. Förstås badar vi också om vädret är rätt. För att alla skall känna sig trygga är vi två om varje båt och har många ledare.

Målgrupp
Målgrupp 6-8 år. Simkunnighet 200 m är inte ett krav. Barnen skall ha flytväst på sig hela tiden. Man behöver inte ha förkunskaper inom segling eller båthantering.

Man behöver inte hyra någon båt eller ha med sig egen optimist. Kurserna disponerar båtar från klubben.

Optimist Nybörjare

Nybörjare är exakt som det låter, man har aldrig seglat eller eventuellt seglat för väldigt länge sedan, men behöver friska upp kunskaperna för segling. Då är den kursen relevant för dig. 

Optimist Fortsättare

Fortsättare är steget efter nybörjarkursen, man har koll på grunderna inom segling och tar nu ett ytterligare utvecklingsteg (hur vindar fungerar etc).