Mastskjul för aktiva optmistseglare

Mastskjul för aktiva optimistseglare

För optimistseglare aktiva i våra träningsgrupper ingår plats för rigg, roder och centerbord i klubbens mastskjul tillsammans med jolleplats på hamnplan i träningsavgiften i mån av tillgång.

Platserna i skjulet administreras av föräldraansvariga i Optimisträningsgruppen och finns anslagen i mastskjulet. Vid frågor kontakta traning@kkkk.se

När man inte längre deltar i en träningsgrupp skall utrustningen avlägsnas. 

I övrigt används mastskjulet endast till klubbens utrustning.