Senaste Nytt

Vill du vara med och bidra till att vår klubb blir större, starkare och ännu bättre… 

Sök till oss, och dela med dig, för att du liksom vi, brinner för att vistas på havet!

Vi söker samarbetspartners i dig, så lägg din röst med ett mejl till oss.

Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb är en seglarförening med kappseglingsinriktning som har anor sedan sommaren 1917. Då öppnade klubben för att ordna mindre regattor. Båtarna seglade till oss då väg saknades hit. Men med åren växte klubben och vid 50 års jubileet så besöktes klubben av ca 400 båtar. 

Seglarskola öppnar i år liksom föregående år, och nu i år är öppningsdatumet 25:e februari. Här träffas ca 200 barn och ungdomar varje sommar och har några fina veckor ihop på havet utanför vår fyr på Kullavikspir.

Träningssegling, säsongen med träningssegling med optimist och Ilca startar i hamnen så snart vi har det isfritt. 

KKKK är en klubb dit alla nivåer är välkomna, att segla bara för att det är kul eller att försöka prestera på toppnivå är lika viktigt och måste få bero på var och ens egen vilja och intresse.

Kkkk`s värdegrund är en samlad beskrivning av klubbens “mjuka” värderingar.

 • Alltid ha en inkluderande ton – främja inkludering
 • Bygga på det positiva – bygga gemenskap
 • Vi arbetar ideellt och alla behövs – alla behövs

 

Vi ser att vår sport kan medverka till att fostra för vuxenlivet…

Klubben har en tydlig ambition att genom engagemang fostra ungdomar för vuxenlivet. Det vi ger de barn och ungdomar inom Kkkk, gör att de utvecklar förmågor såsom samarbete, att hjälpa och ta hjälp av varandra, ta stort eget ansvar samt att målmedvetet sikta så långt man önskar. 

Struktur för sponsring förslag:

Guld 15 000 kr och uppåt

 • reklam på flagga, hemsida, årets sponsorer 2024 (tavlor i klubbstuga) samt reklam på klubbkläder

Aktivitet:           *matchracing för sponsorer

*lån av klubblokal ett tillfälle eller lån av c55 eller ribbar

Silver 10 000 kr

 • reklam på flagga, hemsida och årets sponsorer 2024 samt reklam på klubbkläder

Aktivitet:          *lån av klubblokal ett tillfälle

Brons 5 000 kr

 • reklam på flagga, hemsida och årets sponsorer 2024 samt reklam på klubbkläde

 

 

Har du frågor eller funderingar kring sponsring av vår klubb så tveka inte att höra av dig till kassor@kkkk.se eller ordforande@kkkk.se

 

På vår hemsida, www.kkkk.se, kan du hitta information om vår klubb samt anmäla dig till våra seglingsarrangemang. Vi vill hjälpa dig att uppleva härlig segling – så hör av dig med dina önskemål kring det du saknar eller inte hittar på hemsidan och skicka ett mejl till ordforande@kkkk.se alt info@kkkk.se

 

Kallelse ordinarie höstmöte 2023

 • 11 nov 2023

Datum & tid: Lördagen 18 november kl. 15.00
Plats: Klubbhuset i Kullaviks hamn. 


1.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2.    Frågan om mötets behöriga utlysande
3.    Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll
4.    Val av styrelsens ordförande för verksamhetsåret 2024
5.    Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
6.    Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter.
7.    Val av medlemmar till valberedningen.
8.    Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår.
9.    Övriga frågor
10.    Mötets avslutande.

Föreningens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.

Styrelsen
 
Frågor och anmälan om deltagande till mötet skall ställas styrelsen tillhanda senast 14/11.

Mejla frågor och anmälan till sekreterare@kkkk.se

Mötet utlyses i Klubbhuset (expeditionen), på klubbens hemsida samt via mejl till medlemmarna.

Seglarskolan för sommaren 2023 har öppnat för anmälningar!

 • 22 mar 2023

image: Seglarskolan för sommaren 2023 har öppnat för anmälningar!

Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb är i sommar på sin 106:e seglarskola sen 1917. Vi som ansvarar för seglarskolan är både stolta och väldigt glada över att vi får möjligheten driva seglarskolan vidare efter alla dessa år. Vi har alla möjliga kurser, för unga barn och upp till äldre som vill lära sig segla, samt även kurser på högre nivå för dem som har seglat innan, men vill få i gång seglingen igen. 

Vill du veta mer om vilka kurser som erbjuds hittar du information här: Seglarskola sommaren 2023

Direktlänk till anmälan via vår webbshop hittar du här: Anmälan seglarskola

Är ni intresserade av att testa på att segla, eller finjustera er segling så är ni varmt välkomna att mejla seglarskola@kkkk.se 

Syns i hamnen!

Carl White
, Lovisa Darin & Seglarskolegruppen

Kallelse ordinarie Årsmöte KKKK 2023

 • 16 mar 2023

Datum: 2023-03-30 Tid: 18:30 - 20:00
Plats: KKKK klubbhus

Agenda

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Frågan om mötes behöriga utlysande
 4. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
 5. Fastställa röstlängden
 6. Styrelsen verksamhetsberättelse 2022
 7. Styrelsens ekonomiska redovisning för 2022
 8. Revisionsberättelsen
 9. Frågan om styrelsen ansvarsfrihet
 10. Övriga frågor
  1. Övriga frågor som upptagit på föredragningslistan av styrelsen
  2. Övriga frågor som skriftligen anmälts till styrelsen senast en vecka före mötet. Dessa frågor skickas in till sekreterare@kkkk.se.
 11. Ordet är fritt
 12. Mötets avslutande

Deltagande anmäls till sekreterare@kkkk.se senast 2023-03-23.

Verksamhetsberättelse

/explorer/files/KKKK%20Verksamhetsber_ttelse%202022).docx

Mvh

Styrelsen

Kallelse allmänt möte 230202 Kullaviks kanot och kappseglingsklubb

 • 26 jan 2023

Datum & tid: torsdag 2 februari kl. 18.00
Plats: Klubbhuset i Kullaviks hamn. 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll
 4. Kompletterande inval i styrelsen verksamhetsåret 2023
 5. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter.
 6. Kompletterande inval av medlem till valberedningen.
 7. Övriga frågor
 8. Mötets avslutande.

Föreningens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.
Styrelsen

Eftersom KKKK för tillfället saknar några poster i organisationen så behöver vi kalla till ett allmänt möte för inval av dessa positioner så att klubben får en komplett organisation för 2023 år.

Frågor och anmälan om deltagande till mötet skall ställas styrelsen tillhanda senast 31/1 mötet. Mejla till sekreterare@kkkk.se
Mötet utlyses i Klubbhuset (expeditionen), på klubbens hemsida samt via mejl till medlemmarna.

Visa fler nyheter