Bergendahls stiftelse

Bergendahls stiftelse

 

Stiftelsen Gunnar och Märta Bergendahl har under flera år frikostigt donerat medel till KKKKs verksamhet. Bland annat har vi kunnat köpa in våra 2-Kronor med medel ur stiftelsen.

Gunnar Bergendahl var en engagerad seglare och tillskyndare av undomssegling med rötter i Kullavik sedan 30-talet.

Donationer till KKKK
Donationerna går till seglarskolan, instruktörsarvoden och renvovering av 2-Kronorna.

Stiftelsen har engemang på många områden: teknisk och medicinsk forskning, handikappidrott, rehabilitering, Frälsningsarmén och Stadsmissionen.

Stiftelsen har också medverkat till Universeums tillkomst och ett centrum för uteliggare och hemlösa.

Numera är Gunilla Ergel stiftelsens kontaktperson gentemot KKKK.