Kontakta KKKKs Jolleplatsansvarige

Kontakta KKKKs Jolleplatsansvarige

Om du är medlem i klubben och inte deltar i en träningsgrupp, men har frågor om jolleuppställning hör av dig till sekreterare@kkkk.se

För dig som är aktiv i träningsgrupp för ungdomar eller Laser Master se info under "Jolleplatser på hamnplan".