KKKK Styrelse

I enlighet med klubbens stadgar väljs styrelsens ledamöter och ordförande på Höstmötet som hålls i november. Den nya styrelsen träder i verksamhet vid årsskiftet. Ledamöter väljs vanligen på två år. Klubben har kalenderår som bokföringsår och det ordinarie årsmötet som hålls i mars behandlar åsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

Styrelsen kan nås på styrelse@kkkk.se

Kontakta styrelsen om du vill komma i kontakt med valberedningen. 

Styrelse

Ordförande
Stina Darin ordforande@kkkk.se

Sekreterare
Sara Sjöblom sekreterare@kkkk.se

Kassör 
Niclas Holmberg kassor@kkkk.se

Ledarmot med ansvarsområde Seglarskola 
Niclas Palmås seglarskola@kkkk.se

Ledamot med ansvarsområde Kappsegling
Andreas Brandt kappsegling@kkkk.se

Ledarmot med ansvarsområde Infrastruktur 
Kristian Sundborn infrastruktur@kkkk.se

Ledarmot med ansvarsområde Information & Media 
Anna Olsson information@kkkk.se 

Träningansvarig
traning@kkkk.se