Disponering av följebåtar

Disponering av följebåtar

 

Klubben har ett begränsat antal följebåtar och en omfattande verksamhet som är beroende av dessa. Båtarna används av träningsgrupperna och seglarskolan, vid klubbens egna regattor, som coachbåt vid de regattor som styrelsen har godkänt klubbcoach till, samt till träningsläger som styrelsen godkänt. Självklart används också båtarna efter överenskommelse för tillexempel samarrangemang mellan klubbar eller för deltagande i verksamhet ordnat av klassförbunden. 

Planering och fördelning av tillgång till följebåtarna sker i samråd mellan träningsansvarig och kappseglingsansvarig. 

Vid privat träning, läger som inte är avtalade med styrelsen och deltagande i regattor som inte styrelsen/träningsansvarig har godkänt för klubbcoach kan man inte räkna med tillgång till följebåt från klubben. 

Tänk på att ha god framförhållning vid planering av aktiviteter som behöver en följebåt. Det finns ingen bokningskalender, då både aktiviteterna och tillgång till båtar kan förändras. Hör av dig till 

traning@kkkk.se eller kappsegling@kkkk.se om du har frågor.