KKKK Värdegrund

KKKK Värdegrund

 

KKKK´s värdegrund är en samlande beskrivning av klubbens värderingar och har arbetats fram tillsammans av styrelsen samt medlemmar. Den tar även avstamp från tidigare arbete kring värdegrunder. KKKK´s värdegrund beskrivs bäst genom våra värdeord:

Glädje

I KKKK har vi kul tillsammans! Engagemang, glädje och laganda är centralt.

Kamratskap

Det finns en tydlig klubbkänsla som präglas av samhörighet, gemenskap och respekt. Vi umgås över åldrar och kön utan hinder.  

Inkluderande

KKKK är en klubb som är välkomnande och öppen för alla. Det ska vara lätt och enkelt att börja med segling och KKKK ska stötta bäst vi kan i denna period. Föräldrar har ett särskilt ansvar i detta!

Vi skall främja en bredd i antalet klasser och skapa en trivsam miljö för att stötta seglingsintresse som följer med ända upp i vuxen ålder. Alla nivåer av satsning samsas bredvid varandra utan konkurrens.

Trevnad

Även om vi tävlar, håller vi en god och artig ton i alla lägen. Café och klubbstuga ska bidra till en trevlig miljö och vi som jobbar i verksamheten ska göra vårt yttersta för att alla ska känna sig hemma.

Hjälpsamhet

Vi hjälper varandra på hamnplan och nybörjare utbildas tidigt i att ta hand om sina egna saker. Äldre barn hjälper yngre barn och erfarna hjälper oerfarna. Vana föräldrar stöttar de “gröna”. Vi lämnar inte träningen innan alla båtar är klara och hugger alltid i för varandra. Besökare ska känna sig välkomna och kan alltid få hjälp att hitta, sjösätta eller vad som kan behövas.

Professionalitet

KKKK värdesätter kunskap och kompetens. Klubben strävar efter att ta tillvara på den kompetens som finns, men också att möjliggöra målmedveten utveckling för seglare, tränare, funktionärer och övriga medlemmar. Klubben skall ur alla synvinklar verka professionellt och strukturerat vid olika typer av arrangemang.

Vi strävar efter att utveckla duktiga seglare med goda resultat. Att satsa på Elit skall vara möjligt, men det får aldrig hindra att vi tar hand om alla, oavsett ambitionsnivå.   

Respekt

På KKKK behandlar vi alla med respekt. I klubbens verksamhet ingår ett vårdat språk och våra träningar, regattor eller andra arrangemang ska fostra detta. Vi protesterar inte i onödan och jobbar med “fair play” på vattnet. Föräldrar spelar en stor och viktig roll i detta arbete.

Vi accepterar inte ogrundade protester mot domslut och föräldrar förväntas vara ett filter mellan ett besviket barn och anklagelser mot andra.

Fostran

Klubben ska ha en tydlig ambition att genom engagemang fostra ungdomar för vuxenlivet. Med en strukturerad satsning på seglarskola och träning ska ungdomar kunna utvecklas i sin roll att lära andra, inte bara i sporten - utan även i vanliga vardagen.