GDPR och hantering av personuppgifter

GDPR och hantering av personuppgifter

 

EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft 25 maj 2018 påverkar all personuppgiftshantering. Lagen ersätter den tidigare personuppgiftslagen och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får hanteras och användas.

Personuppgifter är här allt som kan kopplas till en person som identitets- och
kontaktuppgifter men även bilder och filmklipp.

Idrottsklubbar hanterar många typer av personuppgifter i sitt medlemsregister,
för att ordna träning och tävling och för att kunna få stöd från stat och
kommun för sin verksamhet. Även försäkringsärenden vid tävling och
förebyggande arbete inom doping och liknande kan vara beroende av
personuppgifter. Denna hantering stöds och regleras av den nya förordningen.

Detaljerad information finns på Riksidrottsförbundets hemsida
http://www.rf.se/personuppgifter och klubbens policy och arbete är i enlighet med de
rekommendationer som Riksidrottsförbundet tagit fram.

Klubbens tidigare rutiner och avtal för hantering av personuppgifter ersätts
från 25 maj av en integritetspolicy i enlighet med de nya reglerna som beskriver
hur och varför personuppgifter sparas och vilka rättigheter du har. Integritetspolicyn finner du här! 

KKKKs Integritespolicy GDPR

Idrottsrörelsen använder en gemensam plattform för hantering av
medlemsuppgifter, IdrottOnLine, där man som medlem också kommer att själv
kunna logga in och begära registerutdrag eller ändra kontaktuppgifter.

Om du har frågor om klubbens personuppgiftshantering eller dina registrerade
uppgifter är du välkommen att kontakta styrelsen via sekreterare@kkkk.se eller konventionell post.