KKKK Drogpolicy

KKKK Drogpolicy

 

Syftet med KKKKs Drogpolicy är att höja debutåldern för alkohol samt förebygga bruk av tobak och missbruk av narkotika och dopningspreparat. 

 

Läs mer i dokumentet KKKK Drogpolicy