Klubbhus

Klubbhus

KKKKs anläggning innefattar Klubbhuset med samlingslokal och kök/cafédel, Expeditionen för regattor och administration, Bojförrådet för regatta och träningsmaterial, Mastskjulet för optimistriggar och båtutrustning samt små omklädningsrum. 

Klubbhuset är under pågående upprustning, första etappen är klar och fortsättning följer! Tack alla som hjälpt oss med ekonomiska medel till detta!

Lokalerna används för verksamhet i klubbens regi. Om du önskar tillgång till anläggningen för att ordna träning, läger eller liknande hör av dig till styrelse@kkkk.se

Klubbhuset kan hyras, se information under fliken Uthyrning av klubbhuset

Vid planering av aktiviteter tänk på att Klubbhuset kan vara upptaget eller uthyrt! ALLA aktiviteter förutom träningsgruppernas reguljära träningar skall föras in i Klubbkalendern!