Sjösättningsslipen

Sjösättningsslipen

 

På hamnplan finns efter vinterns ombyggnad endast en sjösättningslip. KKKK har tidigare disponerat sliparna, men i samband med Kullaviks Hamns ombyggnad inkluderande det område KKKK har arrenderat, är avtalet mellan klubben och hamnföreningen under omförhandling. Avtalet är inte klart, men kommer att innebära att Kullaviks hamn tar över hanteringen av slipen. 

KKKKs medlemmar kommer att kunna hantera sina jollar, men frågor om sjösättning av andra båtar via slipen hänvisas till Kullaviks hamn http://kullavikshamn.se/kontakt/