Kallelse ordinarie Årsmöte KKKK 2023

 • 16 mar 2023

Datum: 2023-03-30 Tid: 18:30 - 20:00
Plats: KKKK klubbhus

Agenda

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Frågan om mötes behöriga utlysande
 4. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
 5. Fastställa röstlängden
 6. Styrelsen verksamhetsberättelse 2022
 7. Styrelsens ekonomiska redovisning för 2022
 8. Revisionsberättelsen
 9. Frågan om styrelsen ansvarsfrihet
 10. Övriga frågor
  1. Övriga frågor som upptagit på föredragningslistan av styrelsen
  2. Övriga frågor som skriftligen anmälts till styrelsen senast en vecka före mötet. Dessa frågor skickas in till sekreterare@kkkk.se.
 11. Ordet är fritt
 12. Mötets avslutande

Deltagande anmäls till sekreterare@kkkk.se senast 2023-03-23.

Verksamhetsberättelse

/explorer/files/KKKK%20Verksamhetsber_ttelse%202022).docx

Mvh

Styrelsen