Optimist - Blå/Röd/Svart

Optimist - Blå/Röd/Svart

 

Man är färdig med grön grupp och redo för den blå/röda gruppen när man börjar känna sig van i båten, vet hur man kryssar samt hur grunderna för starten går till. Man är nu redo att också vara med på måndagsseglingarna.

Blå/Röda gruppen består av flera tränare vid varje tillfälle och man delar därför ofta in gruppen i mindre grupper för att träningen skall bli så givande som möjligt för alla. Vissa övningar kör man dock gemensamt i hela gruppen.